De snelste antikraak service van Nederland

Sittard-Geleen

Woningzoekenden / Vastgoedeigenaren

Antikraak Sittard-Geleen , om uw leegstaande panden tegen te gaan

Klik hier wanneer u meer informatie wilt over antikraak Sittard-Geleen

Antikraak Sittard-Geleen draagt zorg voor uw leegstaande vastgoed

Wanneer u te maken heeft met leegstaand vastgoed kan dit door meerdere oorzaken zijn waarde verliezen, het risico bestaat dat het pand gekraakt wordt, slachtoffer wordt van vandalisme of verpaupering in het algemeen. Om dit alles te voorkomen en rendement te halen uit uw pand of meerdere panden neemt u contact op met antikraak Sittard-Geleen. Antikraak Sittard-Geleen biedt al jarenlang oplossingen voor tijdelijk leegstaand vastgoed. Een optie zou kunnen zijn dat u kiest voor tijdelijk beheer met toepassing van de Leegstandwet, maar ook een expositie in uw pand is mogelijk wanneer bewoning niet mogelijk of niet wenselijk is.

Goedkoop wonen in Sittard-Geleen? Schrijf je dan in bij antikraak Sittard-Geleen

Sittard-Geleen is een gemeente in het overgangsgebied tussen Midden-Limburg en het Zuid-Limburge heuvelland, daar waar Nederland op zijn smalst is. De fusiegemeente heeft bijna 100.000 inwoners en is daarmee de derde gemeente van Limburg, na Maastricht en Venlo. De voormalige gemeente Sittard is in de loop der jaren ontstaan door samenvoeiging van Sittard met Broeksittard, Limbricht en Munstergeleen. Broeksittard is tegenwoordig een wijk van Sittard. De voormalige gemeente Geleen bestond voor de fusie uit de kernen Oud_geleen, Lutterade-Krawinkel (centrum). Sittard-Geleen is in 2001 ontstaan door de bestuurlijke samenvoeging van de gemeenten Sittard, Geleen en Born. Sinds februari 2005 si deze fusiegemeente officieel een grote stad binnen het Grotestedenbeleid met bijbehorende faciliteiten. Samen met de gemeenten Maastricht en Heerlen vormt Sittard-Geleen het samenwerkingsverband Tripool Zuid-Limburg. Deze samenwerking is bedoeld om de economische structuur in het gebied Zuid-Limburg te versterken. Er bestaat ook een grensoverschrijdend regionaal cultureel-economisch samenwerkingsverband, de Euregio Maas-Rijn waarin de nabije Belgische, Nederlandse en Duitse regio’s als vijf partners participeren. De Euregio manifesteert zich doordat in de desbetreffende gebieden vooral veel samenwerking bestaat tussen universiteiten, hogescholen en het bedrijfsleven. Getalsmatig en qua economisch gewicht zou voor de nieuwe fusiegemeente Sittard-Geleen binnen deze structuur een grotere rol weggelegd kunnen zijn dan voor Sittard en Geleen voorheen. Ook het cultureel-educatieve klimaat van Sittard zou deze status rechtvaardigen.

Klik hier om direct in aanmerking te komen om te wonen via antikraak Sittard-Geleen