De snelste antikraak service van Nederland

Westland

Woningzoekenden / Vastgoedeigenaren

Antikraak Westland, om leegstand in vastgoed tegen te gaan

Kijk hier voor meer informatie over antikraak Westland

Antikraak Westland beheert en beschermt uw vastgoed

Dat panden leegstaan kan verschillende oorzaken hebben en op deze manier hun waarde verliezen. Zaken als kraken, vandalisme of verpaupering in het algemeen kunnen hieraan bijdragen. Om leegstand tegen te gaan en toch rendement uit uw panden te halen kunt u contact opnemen met antikraak Westland. Met korte lijnen biedt antikraak Westland al jarenlang diverse oplossingen voor tijdelijk leegstaand vastgoed. Tijdelijk beheer met toepassing van de Leegstandwet is een optie maar ook het plaatsen van een expositie wanneer bewoning van een project niet mogelijk of wenselijk is behoort tot de mogelijkheden.

Goedkoop wonen Westland? Antikraak Westland

Westland is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente ligt in de streek het Westland en telt een kleine 100.000 inwoners op een oppervlakte van iets meer dan 90 km2. De gemeente Westland maakt deel uit van het kaderwetgebied Haaglanden. De gemeente Westland is op 1 januari 2004 ontstaan door gemeentelijke herindeling Westland waarbij de gemeenten De Lier, ’s-Gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen werden samengevoegd. De twee overige Westlandse gemeenten, Maasland en Schipluiden hebben er voor gekozen om hun eigen weg te gaan. Voordat de gemeentelijke herindeling Westland een feit was, bestond de regio Westland uit zeven aparte gemeenten. Toen in de jaren negentig van de twintigste eeuw de vraag op kwam of samengaan niet voordeliger zou zijn, werd een onderzoeksbureau gevraagd een advies te geven. Deze gaf in 2001 het advies dat het samengaan van de zeven gemeenten het best was om sterk te staan richting de grote buurgemeenten. De verschillende gemeenteraden waren nog niet unaniem eens over de te kiezen variant, waarna in iedere kern op 19 september 2001 een referendum werd gehouden onder de bevolking. Omdat het na deze referenda nog niet duidelijk was nam de provincie Zuid-Holland de regie over. Zij stelden een variant voor en lieten ge verschillende gemeenten daarop reageren. Hierna stuurde de provincie het advies naar het Ministerie van Binnenlandse zaken die er een wetsvoorstel van maakten. Dit wetsvoorstel werd voorgelegd aan de ministerraad die ermee instemde. Het strand van Westland, voor de kust van ’s-Gravenzande, Ter Heijde en Monster strekt zich uit over 8 kilometer tussen Kijkduin en Hoek van Holland. Het Westlandse strand heeft geen boulevard, maar brede duinen langs de kustlijn. De functie van deze duinen is hoogwaterkering en tevens is het een natuurgebied. Ten noorden van Ter Heijde vallen de duinen onder het natuurgebied Solleveld, waavan Dunea de eigenaar is.

Klik hier om je direct in te schrijven bij antikraak Westland